Tuần 13: Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu