Tạo bức tranh tắc kè hoa trong rừng cây - trang 53 - SGK Mĩ thuật 2 - Chân trời sáng tạo


Cắt hình chúc tắc kè hoa ra khỏi giấy

Đề bài

- Cắt hình chú tắc kè hoa ra khỏi tờ giấy

Sắp xếp và dán hình chú tắc kè hoa vào bức tranh rừng cây đã thực hiện ở bài trước

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cắt hình chú tắc kè hoa ra khỏi tờ giấy

Lời giải chi tiết

- Cắt hình:

- dán hình chú tắc kè hoa vào bức tranh rừng cây:

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu