Chủ đề: Đồ chơi thú vị

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khám phá hình các khuôn mặt - trang 62 - SGK Mĩ thuật 2

Các hình khuôn mặt dưới đây được tạo nên từ những vật liệu nào.

Xem lời giải

Cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu khác nhau - trang 63 - SGK Mĩ thuật 2-

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu tìm được theo gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Tạo hình khuôn mặt từ vật liệu tìm được - trang 64 - SGK Mĩ thuật 2-

Tưởng tượng khuôn mặt em sẽ tạo hình

Xem lời giải

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ - trang 65 - SGK Mĩ thuật 2

Nêu cảm nhận của em về bức tranh yêu thích

Xem lời giải

Biểu cảm theo sản phẩm khuôn mặt - trang 64 - SGK Mĩ thuật 2

Hãy biểu cảm dựa trên khuôn mặt em đã tạo ra

Xem lời giải

Tìm hiểu hình rô-bốt - trang 66 - SGK Mĩ thuật 2

Quan sát hình rô-bốt và cho biết

Xem lời giải

Cách tạo hình rô-bốt - trang 67 - SGK Mĩ thuật 2

Quan sát hình để nhận biết cách tạo hình rô bốt theo gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Tạo hình rô-bốt yêu thích - trang 68 - SGK Mĩ thuật 2

Chọn vật liệu phù hợp để tạo hình rô-bốt. Tạo hình rô-bốt theo ý thích

Xem lời giải

Kể về gia đình rô-bốt - trang 69 - SGK Mĩ thuật 2

Kết hợp các hình rô bốt để kể câu chuyện về gia đình

Xem lời giải

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ - trang 69 - SGK Mĩ thuật 2

Nêu cảm nhận của em về sản phẩm mỹ thuật yêu thích

Xem lời giải

Khám phá hình con rối - trang 70 - SGK Mĩ thuật 2

Quan sát hình và chỉ ra. Các bộ phận của con rối. vật liệu để tạo ra mỗi bộ phận của con rối

Xem lời giải

Cách tạo hình con rối - trang 71 - SGK Mĩ thuật 2

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo hình con rối theo gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Tạo hình con rối ngộ nghĩnh - trang 72 - SGK Mĩ thuật 2

Chọn vật liệu phù hợp để tạo hình con rối. Tạo hình con rối theo ý thích

Xem lời giải

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ - trang 73 - SGK Mĩ thuật 2

Nêu cảm nhận của em về sản phẩm mỹ thuật yêu thích

Xem lời giải

Tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam - trang 73 - SGK Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo

Quan sát các nhân vật trong ảnh và nêu cảm nhận của em về

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất