Luyện tập 7 trang 57 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào các kí hiệu trên bộ điều chỉnh nhiệt độ của bàn là ở hình bên, em hãy cho biết các loại vải sau đây được là ở mức nhiệt nào.
Nylon, lụa tơ tằm (soie/silk), len (laine/wool), lanh (lin/linen), bông (coton/cotton)

Luyện tập 7 trang 57 Công nghệ lớp 6

Lời giải chi tiết

- Nylon, lụa tơ tằm (soie/silk) vị trí nhiệt 1 chấm

- Len (laine/wool), vị trí nhiệt 2 chấm

- Bông (cotton, conton) vị trí nhiệt 3 chấm

- Lanh (lin/linen), vị trí max.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Trang phục