Luyện tập 4 trang 56 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mỗi loại trang phục dưới đây phù hợp để sử dụng trong hoàn cảnh nào?

Luyện tập 4 trang 56 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

Trang phục

Hoàn cảnh

a

Lao động

b

Đi chơi

c

Đi thể thao

d

Đi làm văn phòng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Trang phục