Hoạt động mục 2 trang 75 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy ghép những hình ảnh trong Hình 10.2 với các ghi chú dưới đây cho phù hợp

- Che chắn các ổ lấy điện khi chưa sử dụng để đảm bảo an toàn điện.

- Lắp đặt ổ lấy điện ngoài tầm với của trẻ.

- Sử dụng băng dính (băng keo) cách điện để che phủ những vị trí dây điện bị hỏng lớp vỏ cách điện.

- Thường xuyên kiểm tra các đồ dùng điện trong nhà để phát hiện rò điện và sửa chữa.

- Không thả diều ở những nơi có đường dây điện đi qua.

- Không đến gần nơi có biển báo nguy hiểm về tai nạn điện.

Câu hỏi 2 trang 75 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

Hình

Hiện tượng

a

- Không thả diều ở những nơi có đường dây điện đi qua.

b

- Không đến gần nơi có biển báo nguy hiểm về tai nạn điện.

c

- Thường xuyên kiểm tra các đồ dùng điện trong nhà để phát hiện rò điện và sửa chữa.

d

- Sử dụng băng dính (băng keo) cách điện để che phủ những vị trí dây điện bị hỏng lớp vỏ cách điện.

e

- Che chắn các ổ lấy điện khi chưa sử dụng để đảm bảo an toàn điện.

f

- Lắp đặt ổ lấy điện ngoài tầm với của trẻ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu