Hoạt động mục 1 trang 74 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy ghép những ghi chú dưới đây với các hình ảnh trong Hình 10.1 cho phù hợp

- Đến gần vị trí dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống đất.

- Thả diều ở nơi có đường dây điện đi qua.

- Chạm tay trực tiếp vào dây điện trần hoặc dây điện bị hở cách điện.

- Vi phạm hành lang an toàn trạm điện.

- Dùng vật liệu kim loại chạm vào nguồn điện.

- Chạm vào đồ dùng điện bị rò rỉ điện qua lớp vỏ kim loại bên ngoài.

Câu hỏi 1 trang 73 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

Hình

Hiện tượng

a

- Dùng vật liệu kim loại chạm vào nguồn điện.

b

- Chạm tay trực tiếp vào dây điện trần hoặc dây điện bị hở cách điện.

c

- Chạm vào đồ dùng điện bị rò rỉ điện qua lớp vỏ kim loại bên ngoài.

d

- Đến gần vị trí dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống đất.

e

- Vi phạm hành lang an toàn trạm điện.

f

- Thả diều ở nơi có đường dây điện đi qua.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu