Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 11 SGK Toán 7 Tập 1


Đề bài

Tính: 

\(\eqalign{
& a)\,\,3,5.\left( { - 1{2 \over 5}} \right) \cr
& b)\,\,{{ - 5} \over {23}}:( - 2) \cr} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Nhân hai số hữu tỉ 

Với hai số hữu tỉ \(x = \dfrac{a}{b} , y = \dfrac{c}{d}\)

\(x.y = \dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d} =\dfrac{a.c}{b.d}\)

2. Chia hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ \(x = \dfrac{a}{b} , y = \dfrac{c}{d}\)

\(x : y = \dfrac{a}{b} : \dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{a.d}{b.c}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,3,5.\left( { - 1{2 \over 5}} \right) \cr
& = 3,5.\left( { - {7 \over 5}} \right) = {{35} \over {10}}.{{ - 7} \over 5} \cr
& = {7 \over 2}.{{ - 7} \over 5} = {{7.( - 7)} \over {2.5}} = {{ - 49} \over {10}} \cr
& b)\,\,{{ - 5} \over {23}}:( - 2) = {{ - 5} \over {23}}.{{ - 1} \over 2} \cr
& = {{( - 5).( - 1)} \over {23.2}} = {5 \over {46}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.