Bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1


Tính: a) -2/7 . 21/8; b) 0,24 . -15/4

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

\(\dfrac{{ - 2}}{7}.\dfrac{{21}}{8}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

\[\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\\
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\;\;\left( {b,\;c,\;d \ne 0} \right).
\end{array}\]

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ - 2}}{7}.\dfrac{{21}}{8} = \dfrac{{ - 2.21}}{{7.8}} =\dfrac{{ - 2.3.7}}{{7.2.4}}\)\(= \dfrac{{ - 1.3}}{{1.4}} = - \dfrac{3}{4}.\) 

LG b

\(\displaystyle\,\,0,24.{{ - 15} \over 4}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

\[\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\\
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\;\;\left( {b,\;c,\;d \ne 0} \right).
\end{array}\]

Lời giải chi tiết:

\(0,24.\dfrac{{ - 15}}{4} = \dfrac{{24}}{{100}}.\dfrac{{ - 15}}{4} \)\( = \dfrac{{6.4}}{{25.4}}.\dfrac{{ - 15}}{4}\)\(= \dfrac{6}{{25}}.\dfrac{{ - 15}}{4}= \dfrac{{6.\left( { - 15} \right)}}{{25.4}}\)

\(= \dfrac{{3.2.5.( - 3)}}{{5.5.2.2}} \)\( = \dfrac{{3.\left( { - 3} \right)}}{{5.2}} = \dfrac{{ - 9}}{{10}}.\)

LG c

\(\displaystyle\,\,\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right)\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

\[\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\\
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\;\;\left( {b,\;c,\;d \ne 0} \right).
\end{array}\]

Lời giải chi tiết:

\(\left( { - 2} \right).\left( { - \dfrac{7}{{12}}} \right) = \dfrac{{ - 2.\left( { - 7} \right)}}{{12}} \)\( = \dfrac{{2.7}}{{2.6}}\)\(= \dfrac{{1.7}}{1.6} = \dfrac{7}{6} = 1\dfrac{1}{6}.\)

LG d

\(\displaystyle\,\,\left( { - {3 \over {25}}} \right):6\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

\[\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\\
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\;\;\left( {b,\;c,\;d \ne 0} \right).
\end{array}\]

Lời giải chi tiết:

\(\left( { - \dfrac{3}{{25}}} \right):6\; = \dfrac{{ - 3}}{{25}}.\dfrac{1}{6} = \dfrac{{ - 3}}{{25.6}} \)\( = \dfrac{{ - 3}}{{25.2.3}}\)\(= \dfrac{{ - 1}}{{25.2}} = - \dfrac{1}{{50}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 428 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.