Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ

Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Với hai số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b} , y = \frac{c}{d}\)

1. Nhân hai số hữu tỉ : \(x.y = \frac{a}{b} . \frac{c}{d} =\) \(\frac{a.c}{b.d}\)

2. Chia hai số hữu tỉ: \(x : y = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a.d}{b.c}\)

3. Chú ý:

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

- Thương của phép chia x cho y ( y\(\ne\) 0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là \(x:y\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.