Câu hỏi 6 trang 79 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết tai nạn điện có thể xảy ra hay không? Vì sao?

Câu hỏi 6 trang 79 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

 Tai nạn điện ở hình trên có thể xảy ra vì cần cẩu vướng vào dây điện vượt quá chiều cao của an toàn điện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập Chương 4