Câu hỏi 2 trang 78 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Hãy giải thích ý nghĩa các kí hiệu trên bộ điều chỉnh nhiệt độ của bàn là

Đề bài

Hãy giải thích ý nghĩa các kí hiệu trên bộ điều chỉnh nhiệt độ của bàn là

Lời giải chi tiết

Giải thích ý nghĩa các kí hiệu trên bộ điều chỉnh bàn là

- Kí hiệu NYLON: vị trí đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với nhóm quần áo may bằng vải nylon. 

- Kí hiệu SILK: vị trí đặt nhiệt độ bản là phủ hợp của bên là với nhóm quần áo may bằng vải lụa, tơ tằm.

- Kí hiệu WOOL: vị trí đặt nhiệt độ bản là phù hợp với nhóm quần áo may bằng vải len.

- Kí hiệu COTTON: vị trí đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với nhóm quần áo may bằng vải bông (vải cotton).

- Kí hiệu LINEM: vị trí đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với nhóm quần áo may bằng vải lanh (vải linen).

- Kí hiệu MAX: vị trí đặt nhiệt độ bản là ở mức cao nhất.

- Kí hiệu MIN: vị trí đặt nhiệt độ bàn là ở mức thấp nhất.Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí