Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha trang 107 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    - Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.

    - Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Quan sát và mo tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bản 1 mẫu báo cáo.

Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 mẫu báo cáo.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

Các bài liên quan: - Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu