CHƯƠNG V. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Bình chọn:
3.9 trên 41 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 85 SGK Công nghệ 12

Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 23 trang 90 SGK Công nghệ 12

Cách nối dây này thực tế ít dùng, em hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 86 SGK Công nghệ 12

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân phối hay lưới điện truyền tải?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 23 trang 92 SGK Công nghệ 12

Quan sát hình 23 -10, nguồn điện và các tải ba pha 1, 2, 3 được nối hình gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 87 SGK Công nghệ 12

Em hãy giải thích tại sao nhờ có hệ thống điện quốc gia, việc cung cấp và phân phối điện

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 23 trang 93 SGK Công nghệ 12

Giải thích vì sao nguồn điện thường được nối hình sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 87 SGK Công nghệ 12

Thế nào là hệ thống điện quốc gia?

Xem lời giải

Câu 2 trang 87 SGK Công nghệ 12

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 87 SGK Công nghệ 12

Vì sao phải có hệ thống điện quốc gia?

Xem lời giải

Câu 1 trang 94 SGK Công nghệ 12

Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SGK Công nghệ 12

Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha,

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SGK Công nghệ 12

Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 SGK Công nghệ 12

Xác định cách nối dây của mỗi tải thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối như vậy ?

Xem lời giải

Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác trang 95 SGK Công nghệ 12

Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất