CHƯƠNG IV. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Bình chọn:
4.7 trên 49 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 18 trang 74 SGK Công nghệ 12

Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 70 SGK Công nghệ 12

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 71 SGK Công nghệ 12

Điện thoại cố định và điện thoại di động khác nhau ở điện nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 71 SGK Công nghệ 12

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Xem lời giải

Câu 3 trang 71 SGK Công nghệ 12

Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 SGK Công nghệ 12

Nêu các chức năng của máy tăng âm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SGK Công nghệ 12

Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SGK Công nghệ 12

Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 12

Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Xem lời giải

Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12

Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Xem lời giải

Câu 1 trang 81 SGK Công nghệ 12

Nêu nguyên lí làm việc của máy thu hình màu qua sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 12

Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Xem lời giải

Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 12

Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên màn hình màu?

Xem lời giải

Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần trang 82 SGK Công nghệ 12

Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất