Tiếng Việt 3

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 255 phiếu

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng Phù Ủng

Lời giải chi tiết

1. Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng Phù Ủng

Gợi ý:

a) Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì?

b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Bài làm

    Phạm Ngũ Lão là một tướng giỏi thời nhà Trần. Ông có tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Thời trai trẻ của ông cũng thật đáng khâm phục. Câu chuyện kể về ông như sau :

    Một buổi sáng, bên vệ đường làng Phù Ủng có một chàng trai ngồi đan sọt. Chàng mải miết với công việc và đăm chiêu suy nghĩ về việc nước nên không hề hay biết những cảnh vật xung quanh mình. Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa kiệu Trần Hưng Đạo đi ngang qua làng. Lối hẹp, quân đông võng xe chật đường, loa phát thanh náo nhiệt. Thế nhưng, chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên đan sọt. Quân mở đường giận quá bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai, máu chảy lai láng nhưng chàng trai vẫn không hay biết.

    Kiệu Hưng Đạo Vương đến gần. Lúc ấy, chàng trai mới sực tỉnh và vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

-  Đùi bị đâm chảy máu thế kia ngươi không biết sao ?

    Chàng trai đáp :

-  Tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách Binh thư nên không để ý, xin Đại vương xá cho.

    Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến chiến thuật dùng binh, chàng trai trả lời trôi chảy. Hưng Đạo tỏ lòng mến trọng người tài, đưa theo về kinh đô. Sau đó, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc và lập được chiến công lớn.

2. Viết câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

c. Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Vì Trần Hưng Đạo mến trọng người hiền tài, giàu lòng yêu nước. (giáo đâm chảy máu đùi không thấy đau, trả lời trôi chảy chiến thuật dùng binh).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay