Soạn văn 10, ngữ văn 10 chân trời sáng tạo Bài 4: Những di sản văn hóa (Văn bản thông tin)

Soạn bài Văn bản 2, 3 - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn


Những dấu hiệu nào trong mỗi văn bản trên giúp bạn nhất biết đó là những bản tin?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những dấu hiệu nào trong mỗi văn bản trên giúp bạn nhất biết đó là những bản tin?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ hai văn bản

- Đọc lý thuyết tại phần Tri thức Ngữ văn.

Lời giải chi tiết:

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống.

Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật.

- Truyền đạt, phản ánh về một sự kiện mới xảy ra được công chúng quan tâm: khánh thành phòng truyền thống của nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

- Bản tin được thông báo sự kiện này nhanh chóng trên báo điện tử.

- Truyền đạt, phản ánh về một sự kiện mới xảy ra được công chúng quan tâm: Truyện Kiều một lần nữa được dịch sang tiếng Nhật

- Bản tin được thông báo nhanh chóng trên báo giấy.

Câu 2

Hoàn thành bảng so sánh dưới đây (làm vào vở), chỉ ra một số điểm tương đồng, khác biệt (nếu có) giữa văn bản 2 và văn bản 3.

So sánh các yếu tố được sử dụng trong văn bản 2 và văn bản 3

 

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ hai văn bản.

- Chú ý những đoạn văn có chứa các yếu tố so sánh trong đề bài.

Lời giải chi tiết:

Yếu tố so sánh

Văn bản 2

Văn bản 3

Tương đồng/khác biệt

Độ dài, số đoạn

- Độ dài: khoảng 200 chữ.

- Số đoạn: 3 đoạn

- Độ dài: bản tin ngắn, khoảng hơn 100 chữ.

- Số đoạn: 1 đoạn.

Khác: Độ dài và số đoạn ở văn bản 2 nhiều hơn so với văn bản 3.

Nhan đề

Một sự kiện vừa diễn ra được công chúng quan tâm.

Một sự kiện vừa diễn ra được công chúng quan tâm.

Giống:Tương đồng ở nhan đề.

Đề mục

3 đề mục.

Không có đề mục.

Khác: Văn bản 3 không có đề mục như văn bản 2.

Phương tiện giao tiếp.

Ngôn ngữ, hình ảnh, số liệu.

Ngôn ngữ.

Văn bản 2 đa dạng hơn so với văn bản 3.

Thời điểm đưa tin và thời điểm diễn ra sự kiện

- Thời điểm đưa tin: 29/04/2021.

- Thời điểm diễn ra sự kiện: 29/04/2021.

- Thời điểm đưa tin: 15/05/2005.

- Thời điểm diễn ra sự kiện: 17/03/2005.

- Văn bản 2: bản tin được đưa ra nhanh chóng, cập nhật tình hình sự kiện sớm.

- Văn bản 3: đưa tin muộn hơn so vưới thời điểm diễn ra sự kiện.

 

Câu 3

Xác định thông tin theo các câu hỏi mà người viết bản tin đặt ra khi viết bản tin và hoàn thành bàng dưới đây (làm vào vở):

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ hai văn bản.

- Chú ý những chi tiết tương ứng với các câu hỏi có trong bảng trên.

Lời giải chi tiết:

Các câu hỏi

Thông tin trong văn bản 2

Thông tin trong văn bản 3

Việc gì?

Sự kiện khánh thành phòng truyền thống của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Sự kiện tác phẩm Truyện Kiều một lần nữa được dịch ra tiếng Nhật.

Ai liên quan?

Đoàn Cải lương Nam Bộ, Đoàn Văn công Giải Phóng, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

- Hai dịch giả: ông Sagi Sato và nữ thi sĩ Yoshiko Kuroda.

- Đại diện c ủa Đại sứ quán Việt Nam.

Xảy ra khi nào?

29/04/2021.

17/03/2005.

Xảy ra ở đâu?

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Thành phố Okayama.

Câu 4

Nhận xét về cách đưa tin và sự thể hiện quan điểm của người viết trong mỗi văn bản trên

 

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ hai văn bản.

- Đọc kĩ lý thuyết tại phần Tri thức Ngữ văn.

Lời giải chi tiết:

- Văn bản 2:

+ Cách đưa tin: thuộc dạng báo điện tử; có sự phân chia thông tin theo các mục rõ ràng; đưa tin nhanh chóng, bám sát với sự kiện.

+ Sự thể hiện quan điểm của người viết: đảm bảo được độ khách quan, chính xác và nhanh chóng.

- Văn bản 3:

+ Cách đưa tin: thuộc dạng báo giấy, khá ngắn gọn; không có sự phân chia các mục rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ những thông tin cần thiết, quan trọng tới người đọc.

+ Sự thể hiện quan điểm của người viết: đảm bảo được độ khách quan, chính xác. Tuy nhiên, đưa tin hơi chậm so với thời điểm diễn ra sự kiện.

Câu 5

Theo bạn, mỗi bản tin trên đây, ở vào thời điểm ra đời của nó, đã đáp ứng được các yêu cầu về tính mới, tính chính xác, tin cậy và tính hàm súc,... như thế nào?

Phương pháp giải:

     Đọc kĩ hai bản tin trên.

Lời giải chi tiết:

- Văn bản 2:

+ Bản tin đã tường thuật lại sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó nên đảm bảo được tính mới; có hình ảnh cụ thẻ nên đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao.

+ Tính hàm súc: bản tin thể hiện được không khí của buổi khánh thành phòng truyền thống tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

- Văn bản 3:

+ Bản tin tóm tắt lại sự kiện đã diễn ra trước đó nên tính mới chưa được đáp ứng cao.

+ Đây là một sự kiện có thật, đã được diễn ra, bản tin này tóm tắt lại những nội dung chính nên đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy cao.

+ Bài viết thể hiện rõ niềm tự hào khi Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du tiếp tục được dịch ra tiếng Nhật bởi hai dịch giả nổi tiếng và có sự góp mặt của nhiều người.

Câu 6

Nêu một số điểm khác biệt mà theo bạn là đáng lưu ý trong cách đọc một bản tin so với cách đọc một văn bản thông tin tổng hợp có lồng ghép nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm,...

Phương pháp giải:

     Đưa ra quan điểm cá nhân.

Lời giải chi tiết:

- Bản tin: đây là một kiểu văn bản thuần đưa tin, tường thuật lại đúng những sự kiện xảy ra, độ tin cậy cao. Khi đọc, chúng ta nên đọc theo trình tự các mục để nắm bắt thông tin và hiểu rõ vấn đề.

- Văn bản thông tin tổng hợp: khi đọc dạng văn bản này, chúng ta còn được thấy cảm xúc, cảm nhận của riêng người viết đối với nội dung truyền tải, cách đọc bao quát nhất những thông tin chính của sự kiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu