Review 3 trang 36,37 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).Bài 2. Listen and number. (Nghe và đánh số).Bài 3. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).Bài 4. Read and match. (Đọc và nối).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Bài 4. Read and match(Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1 - c How old is your father? - He's thirty-seven.

2 - a Do you have any toys? - Yes, I do.

3 -   d Who's that? - It's my sister.

- b Is there a balcony in your classroom? - Yes, there is.

Câu 2

Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói).

Lời giải chi tiết:

1. Who are they?

It's Mai's/Phong's family.

2. What room is it?

It's a bedroom.

3. Are there any sofas/tables/chairs/pictures?

Yes, there is/there are/there are/there are.

 How many are there?

There is a sofa.

There are two tables.

There are eight chairs.

There are two pictures.

Đây là cách trả lời kết hợp hai câu hỏi ở trên:

Yes, there is a sofa.

Yes, there are two tables.

Yes, there are eight chairs.

Yes, there are two pictures.

4. Where's the chair/school bag?

The chair is next to the desk.

The school bag is on the desk.

Where are the balls/books/posters?

The balls are under the bed. 

The books are on the desk,

The posters are on the wall.

Loigiaihay.com

1

Bài 1. Listen and tick(Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1. a   2. a   3. b   4. b   5. a

Audio script

1 . Peter: Who's that?

Mai: That's my father.

2. Mai: This is my bedroom.

Linda: Oh, it's nice.

3. Nam: Where's your yo-yo?

Tony: It's there, on the shelf.

4. Tony: Are there any maps in your classroom?

Mai: Yes, there are two.

5. Tony: Do you have a robot?

Mai: No, I don't. But I have a doll.

2

Bài 2.  Listen and number. (Nghe và đánh số).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

a 3   b 4   c 1   d 2

Audio script

1 . Tony: I have a new toy.

Mai: What is it?

Tony: It's a kite.

2. Mai: That's the garden. Come and have a look.

Linda: Oh, it's beautiful.

3. Peter: Where's your sister?

Nam: She's in the kitchen with my mother.

4. Tony: How many posters are there in your room?

Nam: There are two.

3

Bài 3. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).

Lời giải chi tiết:

(1) house (2) bedrooms (3) bathroom (4) small (5) There   (6) They

Đây là ngôi nhà của mình. Nó lớn. Có một phòng khách, một nhà bếp, ba phòng ngủ và một khu vườn. Có một phòng tắm trong mỗi phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của mình. Nó thì nhỏ. Có một cái giường, một cái bàn học, một cái ghế, và một cái kệ sách (tủ sách). Có một áp phích lớn trên tường. Nhìn kìa! Mình có ba quả bóng. Chúng ở dưới giường.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 202 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài