Ngữ pháp: Unit 15 Do you have any toys

Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

2) have làm chức năng là trợ động từ trong câu. Have giữ chức năng là trợ động từ trong câu, nó không có nghĩa gì cả mà chỉ trợ giúp cho động từ chính trong câu mà thôi.

1. Cách thành lập và sử dụng động từ “have” có nghĩa là "có",

a)  Cách thành lập

Thể

Chủ ngữ (S)

Động từ (V)

Ví dụ

Khẳng

định

He/She/lt/danh từ số ít

has

He has a new pen.

I/You/We/They / danh từ sổ nhiều

»

have

I have a new pen.

Phủ

định

He/She/lt/danh từ số ít

doesn’t have

He doesn’t have a new pen.

l/You/We/They/ danh từ số nhiều

don’t have

I don’t have a new pen.

Nghi

vấn

(1)   Does + he/she/it/danh từ số ít + have ?

Yes, he/she/it/danh từ số ít + does.

No, he/she/it/danh từ số ít + doesn't.

(2)     Do + l/you/we/they/danh từ số nhiều + have ..?

Yes, l/you/we/they/danh từ số nhiều + do.

Does he have a car? Yes, he does. / No, he doesn't.

Do you have a car? Yes, 1 do. / No, 11 don't.

 

 

No, l/you/we/they/danh từ số nhiều + don't.

 

 

(1) Wh_ + does +

What colour of eyes

 

he/she/it/danh từ số ít + have

does he have?

 

...?

He has black eyes.

 

He/She/lt/Danh tCf so it + has...

What sort of hair does

 

(2) Wh_ + do +

she have?

 

l/you/we/they/danh từ số nhiều + have ...? I/You/We/They/Danh từ số nhiều + have ...

She has yellow hair.

b) Cách dùng

Have là một động từ thú vị bởi vì nó được dùng với nhiều chức năng và ý nghĩa khác nhau. Có khi nó dùng như một động từ chính trong câu, có khi nó lại được dùng làm trợ động từ. Vì vậy chúng ta nên chú ý động từ này để khỏi nhầm lẫn.

1) have làm chức năng là động từ chính trong câu.

-  Have (has) được dùng là động từ chính trong câu, nếu câu ở dạng khẳng định thì động từ "have" mang nghĩa là "có".

Ex: I have a car. Tôi có một chiếc xe hơi.

-   Còn nếu câu ở dạng phủ định hoặc là nghi vấn thì ta phải mượn trợ động từ "does/doesn't" nếu chủ ngữ trong câu ở dạng số ít (he/she/it/danh từ số ít), nếu chủ ngữ trong câu ở dạng số nhiều (l/you/we/they/danh từ số nhiều) thì ta phải mượn trợ động từ "do/don't".

Ex: Do you have a pen?

Bạn có một cây bút máy phải không?

Does she have a pen?

Cô ấy có một cây bút máy phải không?

I don't have a car. Tôi không có xe hơi.

He doesn't have a car. Cậu ấy không có xe hơi.

2) have làm chức năng là trợ động từ trong câu.

Have giữ chức năng là trợ động từ trong câu, nó không có nghĩa gì cả mà chỉ trợ giúp cho động từ chính trong câu mà thôi.

Ex: I have seen that film. (Tôi đã xem bộ phim đó rồi). 

Have trong trường hợp này thực sự không có chức năng ngữ nghĩa gì mà chỉ trợ giúp cho động từ chính "see - xem".

Do đó chúng ta cân lưu ý HAVE có thể là một động từ chính I và có thể là trợ động từ. Nếu là động từ chính, chúng ta cần một trợ động từ đi cùng với nó như trợ động từ DO (DON'T)/DOES DOESN'T) khi dùng ở dạng phủ định hoặc nghi vấn. Khi HAVE là Trợ động từ thì nó sẽ hỗ trợ các động từ chính khác trong câu.

2. Để hỏi bạn có loại đồ chơi nào, các em có thể sử dụng cấu trúc sau:

Do you have + a + từ chỉ đồ chơi?

Bạn có..?_____________________

Để trả lời câu hỏi trên, có thể đáp:

1) Nếu bạn có loại đồ chơi đang được hỏi thì trả lời:

Yes, I do.

Vâng, tôi có.

2)  Còn nếu bạn không có loại đồ chơi đang được hỏi thì trả lời:

No, I don’t.

Không, tôi không có.

Ex: Do you have a robot?

Bọn có người máy phải không?

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, tôi có. / Không, tôi không có.

Để hỏi cô ấy, cậu ấy (chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít) có loại đồ chơi nào, các em có thể sử dụng cấu trúc sau:

Does she/he have + a + từ ch? đồ chơi?

Cô ấy/ cậu ấy có...?

Để trả lời câu hỏi trên, các em có thể đáp:

1) Nếu cồ ấy, cậu ấy có loại đồ chơi đang được hỏi thì trả lời:

Yes, she/he does.

Vâng, cô ấy/cậu ấy có

2)  Còn nếu cô ấy, câu ấy không có loại đồ chơi đang được hỏi thì trả lời:

No, she/he doesn’t.

Không, cô ấy/cậu ấy không có.

Ex: Does she have a teddy bear?

Cô ấy có con gấu bông phải không?

Yes, she does. / No, she doesn't.

Vâng, cô ấy có. / Không, cô ấy không có.

Loigiaihay.com

Lesson 1 - Unit 15 trang 30,31 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 15 trang 30,31 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) What's that? Đó là cái gì? It's my robot. Đó là người máy của mình. Do you have a robot? Bạn có người máy không?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 15 trang 32,33 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 15 trang 32,33 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết). Mình là Phong. Peter, Mai, Nam và Linda là bạn của mình. Chúng mình có rất nhiều đồ chơi. Peter có một người máy và một quả bóng. Mai có một gấu bông và một búp bê. Nam có một chiếc xe và một máy bay. Linda có một cái yo-yo và một bộ lắp ghép hình. Mình có một máy bay và một chiếc thuyền.

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 15 trang 34,35 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 - Unit 15 trang 34,35 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành). (1) toys (2) orange (3) two (4) ship (5) green. Em trai mình có một vài món đồ chơi. Cậu ấy có ba người máy. Chúng màu cam, đen và đỏ.

Xem chi tiết
Review 3 trang 36,37 SGK Tiếng Anh lớp 3 Review 3 trang 36,37 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).Bài 2. Listen and number. (Nghe và đánh số).Bài 3. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).Bài 4. Read and match. (Đọc và nối).

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin chào Mai. Mình là Nam.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu