Tiếng Việt 3

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 3

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Giải câu 1, 2 Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp lại cho em.

Lời giải chi tiết

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp lại cho em.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5

Em tên là : Nguyễn Bích Thủy

Sinh ngày: 3 – 4- 2009             Nam (nữ): Nam

Học sinh lớp: 3A2

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện trường cấp lại cho em thẻ đọc sách năm 2018 vì em đã sơ ý làm mất.

Được cấp lại thẻ đọc sách, em xin hứa sẽ thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Thủy

Nguyễn Bích Thủy

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay