Lý thuyết về Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh - CD


Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

1. VỎ ĐỊA LÍ

- Vỏ địa lí là vỏ của Trái Đất, ở đó có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau của các vỏ bộ phận (thạch quyển, khí quyển, sinh quyển và thủy quyển).

- Giới hạn trên của vỏ địa lí tiếp giáp với lớp ô-zôn, giới hạn dưới kéo đến đáy vực thẳm của đại dương đến hết lớp vỏ phong hóa ở lục địa. Độ dày của vỏ địa lí từ 30 - 35 km.

- Vỏ địa lí hình thành và phát triển theo những quy luật địa lí chúng là: quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới.

2. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ

a. Khái niệm

- Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

b. Biểu hiện

- Trong tự nhiên, khi một thành phần hoặc yếu tố thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần và yếu tố còn lại. Lúc đó, thiên nhiên sẽ hình thành nên một trạng thái thống nhất mới, khác với ban đầu.

Ví dụ: Khi con người thải chất thải chưa qua xử lí xuống sông, hồ sẽ gây ô nhiễm nguồn nước (ảnh hưởng đến thủy quyển), nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các loài sinh vật như các loài cá, tôm, thậm chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe con người (ảnh hưởng tới sinh quyển).

c. Ý nghĩa thực tiễn

- Do vỏ địa lí có tính thống nhất và hoàn chỉnh nên khí tác động vào tự nhiên, con người có thể dự báo được các thay đổi của thành phần tự nhiên và cảnh quan theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực đối với mình, từ đó có biện pháp hợp lí để sử dụng tự nhiên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí