Soạn Địa 10, giải bài tập Địa Lí 10 Cánh Diều Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí

Bài 14. Vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh SGK Địa lí 10 Cánh Diều


1. Hãy phân biệt vỏ địa lí với vỏ Trái Đất. 2. Hãy trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh. 3. Hãy cho biết khi khí hậu thay đổi thì các đối tượng tự nhiên khác sẽ thay đổi như thế nào. 4. Lấy một số ví dụ thực tế ở địa phương em (hoặc nơi khác em biết) biểu hiện tác động của con người đến sự thay đổi của tự nhiên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? trang 52

Trả lời câu hỏi trang 52 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan sát hình 14.1, hãy phân biệt vỏ địa lí với vỏ Trái Đất.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục “Vỏ địa lí” và quan sát hình 14.1 SGK.

Lời giải chi tiết:

Phân biệt

Lớp vỏ Trái Đất

Lớp vỏ địa lí

Chiều dày

Độ dày dao động từ 5 km (ở đại dương) đến 70 km (ở lục địa).

Khoảng 30 - 35 km (tính từ lớp ô-zôn đến đáy vực thẳm đại dương; ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa).

Thành phần vật chất

Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (trầm tích, granit, badan).

Gồm khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau.

? trang 53

Trả lời câu hỏi trang 53 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan sát hình 14.2, hình 14.3, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Quy luật thống nhất hoàn chỉnh) và quan sát hình 14.2, 14.3 SGK.

Lời giải chi tiết:

- Khái niệm: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

- Biểu hiện: Trong tự nhiên bất kì lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ ban đầu.

- Ý nghĩa: Con người có thể dự báo được các thay đổi của thành phần tự nhiên và cảnh quan theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, từ đó có biện pháp hợp lí để sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 53 SGK Địa lí 10

Hãy cho biết khi khí hậu thay đổi thì các đối tượng tự nhiên khác sẽ thay đổi như thế nào.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Khi khí hậu thay đổi thì các đối tượng tự nhiên khác sẽ thay đổi:

- Thực vật và động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

- Nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, khí hậu sẽ nóng và khô hơn.

- Mực nước biển dâng lên và làm biến đổi lượng giáng thủy (lượng mưa lớn hơn ở nhiều nơi trên thế giới, cường độ các cơn bão mạnh hơn,…).

- Đất bị khô cằn, một số vùng đất bị nhấn chìm.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 53 SGK Địa lí 10

Lấy một số ví dụ thực tế ở địa phương em (hoặc nơi khác em biết) biểu hiện tác động của con người (ví dụ: xây thủy điện nhỏ, đào kênh, phá núi lấy vật liệu xây dựng, bón phân hóa học và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở ruộng lúa nước,…) đến sự thay đổi của tự nhiên.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Gần nhà em có một khu rừng đầu nguồn, tuy nhiên dạo gần đây mọi người thường xuyên chặt phá các cây gỗ to, dẫn đến tình trạng khi mưa lũ lớn, đất bị sạt lở nghiêm trọng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới SGK Địa lí 10 Cánh Diều

    1. Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới. Lấy ví dụ minh họa. 2. Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật phi địa đới. Lấy ví dụ minh họa. 3. Hoàn thành bảng để phân biệt được quy luật địa đới và quy luật phi địa đới...