Soạn Địa 10, giải bài tập Địa Lí 10 Cánh Diều Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế

Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch SGK Địa lí 10 Cánh Diều


1. Nêu ví dụ cụ thể về vai trò của ngành thương mại. 2. Trình bày và nêu ví dụ cụ thể về một trong ba đặc điểm của thương mại. 3. Lựa chọn và phân tích một hoặc hai nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành thương mại. Lấy ví dụ cụ thể...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? trang 107

Trả lời câu hỏi trang 107 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan sát hình 28.1, hãy nêu ví dụ cụ thể về vai trò của ngành thương mại.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục "Thương mại" và quan sát hình 28.1.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ vai trò của thương mại: Máy tính là sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất điện tử - tin học, để đến tay người tiêu dùng thì cần sự có mặt của ngành thương mại là quá trình trao đổi mua bán máy tính.

? trang 108

Trả lời câu hỏi 1 trang 108 SGK Địa lí 10

Quan sát hình 28.2, hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể về một trong ba đặc điểm của thương mại.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong sơ đồ hình 28.2.

 

Lời giải chi tiết:

Ngành thương mại có không gian hoạt động ngày càng mở rộng, không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia (nội thương) mà còn mở rộng ra thế giới, mang tình toàn cầu (ngoại thương).

Ví dụ: Việc trao đổi mua bán hàng hóa với thị trường ngày càng mở rộng với sự đa dạng về sản phẩm, ngành hàng đến thị trường. Trong điều kiện mở cửa quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia ngày càng được đẩy mạnh tạo điều kiện phát triển ngành ngoại thương.

Trả lời câu hỏi 2 trang 108 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy lựa chọn và phân tích một hoặc hai nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành thương mại. Lấy ví dụ cụ thể.

Phương pháp giải:

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành thương mại gồm:

- Trình độ phát triển kinh tế.

- Đặc điểm dân số.

- Khoa học công nghệ và chính sách.

=> Chọn một hoặc hai nhân tố để phân tích và lấy ví dụ cụ thể.

Lời giải chi tiết:

- Trình độ phát triển kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất vật chất tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu trong nước, cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu.

Ví dụ: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển tạo ra nhiều mặt hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng từ đó thúc đẩy ngành thương mại phát triển.

- Đặc điểm dân số, trong đó số dân và nguồn lao động, cơ cấu dân số, sự phân bố dân cư và mạng lưới điểm quần cư, phong phú tập quán, thói quen tiêu dùng,… ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nội thương; đến việc tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu cần nhiều lao động.

Ví dụ: những khu vực tập trung dân cư đông đúc nhu cầu tiêu dùng, mua bán trao đổi hàng hóa diễn ra mạnh mẽ khác với khu vực thưa dân.

 

? trang 109

Trả lời câu hỏi trang 109 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành nội thương.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục "Tình hình phát triển và phân bố" để trình bày:

- Tình hình phát triển ngành nội thương.

- Phân bố ngành nội thương.

Lời giải chi tiết:

- Tình hình phát triển ngành nội thương:

+ Xã hội văn minh, hiện đại, con người có xu hướng mua sắm hàng hóa ở các siêu thị, trung tâm thương mại và mua bán online.

+ Hệ thống bán buôn bán lẻ phát triển nhanh trên toàn thế giới, nhiều tập đoàn thương mại và siêu thị đã có mặt ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

- Phân bố ngành nội thương:

Việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thường diễn ra tại cửa hàng bán lẻ, chợ, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, trung tâm thương mại.

? trang 110

Trả lời câu hỏi trang 110 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành ngoại thương.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục "Tình hình phát triển và phân bố" để trình bày:

- Tình hình phát triển ngành ngoại thương.

- Phân bố ngành ngoại thương.

Lời giải chi tiết:

- Tình hình phát triển ngành ngoại thương:

+ Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập làm cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động và gia tăng nhanh chóng. Năm 2000, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trên thị trường thế giới là 12,9 nghìn tỉ USD (chiếm 41,0% GDP toàn cầu), đến năm 2019 tăng lên 37,17 nghìn tỉ USD (chiếm 42,3% GDP toàn cầu), tăng gần 2,9 lần.

+ Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới có những thay đổi rõ rệt, chiếm tỉ trọng ngày càng cao là các sản phẩm của công nghiệp chế biến và dầu mỏ; các mặt hàng nông sản, nguyên vật liệu, sản phẩm thô chiếm tỉ trọng thấp hơn.

- Phân bố ngành ngoại thương:

+ Các khu vực đóng góp lớn vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Á,…

+ Các quốc gia có giá trị xuất nhập khẩu hàng đầu thế giới là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc,… Trong đó, những nước xuất siêu là Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc,…; những nước nhập siêu là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản,…

? trang 111

Trả lời câu hỏi 1 trang 111 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan sát hình 28.4, hãy tìm ví dụ cụ thể về vai trò của tài chính ngân hàng.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong sơ đồ hình 28.4 và thông tin mục "Tài chính ngân hàng" để lấy ví dụ cụ thể về vai trò của tài chính ngân hàng.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Dịch vụ vay vốn của ngân hàng tạo cơ hội cho các nhà sản xuất và người dân có thêm nguồn lực về kinh tế để phát triển và mở rộng sản xuất.

Trả lời câu hỏi 2 trang 111 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể về đặc điểm của tài chính ngân hàng.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục "Đặc điểm" trang 112 SGK:

- Trình bày đặc điểm của tài chính ngân hàng (3 đặc điểm).

- Lấy ví dụ cụ thể.

Lời giải chi tiết:

- Đặc điểm của tài chính ngân hàng:

+ Gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng. Tài chính liên quan đến vấn đề tiền tệ, còn ngân hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch tài chính nhằm thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.

+ Các tổ chức tài chính và các ngân hàng có quy mô khác nhau dựa trên tài sản, doanh thu và đối tượng phục vụ.

+ Tính thuận tiện, nhanh chóng, lãi suất, phí dịch vụ quyết định tới việc lựa chọn các tổ chức tài chính và các ngân hàng của người tiêu dùng.

- Ví dụ: Những ngân hàng có phí dịch vụ rẻ, thanh toán được nhiều hình thức, thời gian thanh toán nhanh sẽ được ưu tiên sử dụng.

Trả lời câu hỏi 3 trang 111 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố của tài chính ngân hàng.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục "Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành tài chính ngân hàng" trang 112 để phân tích.

- Ba nhân tố đến sự phát triển và phân bố của tài chính ngân hàng gồm:

+ Sự phát triển của nền kinh tế.

+ Khoa học - công nghệ, mức thu nhập của dân cư.

+ Chính sách tài chính.

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành tài chính ngân hàng:

- Sự phát triển của nền kinh tế: kinh tế ngày càng phát triển sẽ tạo ra nhiều tổng sản phẩm xã hội, cơ sở để tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ, đáp ứng nhu cầu chi tiêu hoặc tích lũy tiền tệ của mọi chủ thể trong xã hội.

- Khoa học – công nghệ, mức thu nhập của dân cư,… ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của tài chính ngân hàng.

- Chính sách tài chính ảnh hưởng đến sự phát triển và hiệu quả của ngành.

? trang 112

Trả lời câu hỏi trang 112 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy cho biết các trung tâm tài chính ngân hàng lớn trên thế giới.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục "Tình hình phát triển và phân bố" trang 112 SGK.

Lời giải chi tiết:

Các trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay là Niu Y-oóc, Luân đôn, Tô-ky-ô, Thượng Hải, Bắc Kinh, Xin-ga-po, Phran-phuốc, Zu-rích,…

? trang 113

Trả lời câu hỏi 1 trang 113 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan sát hình 28.6, hãy nêu ví dụ về vai trò của du lịch.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Cánh Diều - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.