Lý thuyết ứng xử trên môi trường số. nghĩa vụ tôn trọng bản quyền - Tin học 10


Lý thuyết ứng xử trên môi trường số. nghĩa vụ tôn trọng bản quyền

BÀI 11: ỨNG XỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ. NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN

1. Những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa

- Những hành vi vi phạm về đạo đức, pháp luật và văn hoá khi sử dụng mạng

 

+ Đưa tin không phù hợp lên mạng.

 

 

+ Công bố thông tin cả nhân không được phép.

 

 

+ Phát tán thư điện tử, tin nhắn rác.

 

 

+ Vi phạm bản quyền.

 

 

+ Bắt nạt qua mạng.

 

 

+ Ứng xử thiếu văn hóa

 

2. Một số quy định pháp lí đối với người dùng trên mạng

a) Các văn bản quy phạm pháp luật

- Các văn bản quy phạm pháp luật gồm nhiều loại trong đó có: các bộ luật do Quốc hội ban hành và các nghị định do Chính phủ ban hành để cụ thể hoá các điều khoản của luật. 

- Quốc hội Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật liên quan đến Công nghệ Thông tin (CNTT) như: Luật Giao dịch điện tử (2005), Luật Công nghệ Thông tin (2006), Luật An ninh mạng (2018) và Luật Hình sự (2017).

- Các luật và nghị định đều quy định rõ trách nhiệm trong hoạt động cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của các tổ chức hay cá nhân và trách nhiệm quản lí của các cơ quan nhà nước. Riêng đối với người dùng cá nhân, các văn bản pháp lí trên tập trung vào các quy định về sử dụng không gian mạng và bảo vệ bản quyền của các sản phẩm số.

b) Các quy định của pháp luật đối với người dùng trên không gian mạng

- Khi đưa tin lên mạng, hãy xem xét nội dung các tin bài có vi phạm các quy định của pháp luật hay không. Đừng quên rằng, việc chia sẻ một tin vi phạm luật cũng là vi phạm luật.

- Ngay khi tin đua không phạm luật, vẫn phải tính đến các hậu quả của nó khi nó vi phạm những chuẩn mực đạo đức.

3. Quyền tác giả và bản quyền

a) Quyền tác giả

- Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. 

- Trong Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc Hội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2018, quy định quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó,

+ Quyền nhân thân bao gồm các quyền. Đặt tên cho tác phẩm; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, …

+ Quyền tài sản bao gồm các quyền: Làm tác phẩm phái sinh; Sao chép tác phẩm Truyền đạt tác phẩm đến công chúng; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao, chương trình máy tính,....

- Khái niệm quyền tác giả và bản quyền không hoàn toàn tương đồng, tuy nhiên, trong thực tế chúng thường được dùng chung. Trong các văn bản pháp luật Việt Nam sử dụng thuật ngữ chính thức là quyền tác giả

b) Vi phạm bản quyền đối với các sản phẩm tin học

- Việc vi phạm bản quyền là hành vi phạm pháp, làm tổn hại đến việc kinh doanh của các chủ sở hữu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của những ngành tạo ra sản phẩm trí tuệ, trong đó có tin học

c) Tôn trọng bản quyền tin học

- Nhà nước đã ban hành nhiều quy định xử lí các hành vi vi phạm bản quyền. 

- Hãy tôn trọng bản quyền để phát triển các ngành tạo ra sản phẩm trí tuệ, trong đó có tin học.


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí