Lý thuyết nhận biết lỗi chương trình - Tin học 10


Lý thuyết nhận biết lỗi chương trình

BÀI 29: NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhận biết lỗi chương trình

- Tổng thể có thể phân biệt lỗi chương trình Python làm ba loại:

+ Lỗi khi có lệnh viết sai cú pháp hoặc sai cấu trúc ngôn ngữ Python quy định. Chương trình sẽ lập tức dừng và thông báo lỗi Syntax Error.

+ Lỗi khi không thể thực hiện một lệnh trong chương trình, Chương trình dừng lại và thông báo một mã lỗi. Lỗi này gọi lỗi ngoại lệ (Exceptions Error), mã lỗi trả lại gọi là mã lỗi ngoại lệ.

+ Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ, nhưng kết quả đưa ra sai, không chính xác. Đây là lỗi lôgic bên trong chương trình.

- Với mỗi loại lỗi trên, cách xử lý và kiểm soát lỗi sẽ khác nhau

2. Một số lỗi ngoại lệ thường gặp

- Nếu gặp lỗi ngoại lệ, chương trình Python sẽ dừng lại, báo lỗi.

- Mỗi lỗi ngoại lệ sẽ sinh ra một mã lỗi riêng biệt. Thông qua mã lỗi để biết cách xử lí các lỗi này
- Một số mã lỗi ngoại lệ thường gặp


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.