Lý thuyết sử học với các lĩnh vực khoa học khác - Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết sử học với các lĩnh vực khoa học khác

BÀI 3. SỬ HỌC VỚI CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC KHÁC

I. Sử học-môn khoa học mang tính liên ngành

Sử học là ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Sử học sử dụng tri thức từ các ngành khác nhau để tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, hiệu quả, khoa học về con người và xã hội loài người. 

II. Mối liên hệ giữa sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác thể hiện mối liên hệ mật thiết với nhau. 

III. Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ. 

1. Vai trò của Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

2. Vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với sử học:


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí