Lý thuyết phạm vi của biến - Tin học 10


Lý thuyết phạm vi của biến

BÀI 28: PHẠM VI CỦA BIẾN

1. Phạm vi của biến khai báo trong hàm

- Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính địa phương (cục bộ), không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.

2. Phạm vi của biến khai báo ngoài hàm

- Biến đã khai báo bên ngoài sẽ không có tác dụng bên trong hàm như một biến. 

- Bên trong hàm có thể truy cập để sử dụng giá trị của biến đã khai báo trước đó ở bên ngoài hàm.

- Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này trong hàm với từ khoá global.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí