Lý thuyết một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống


Bài 3. Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

BÀI 3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA GPS VÀ BẢN ĐỒ SỐ TRONG ĐỜI SỐNG

I. HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS)

1. Khái niệm

- GPS (Global Positioning System) là hệ thống định vị toàn cầu, xác định vị trí của vật thể dựa vào hệ thống vệ tinh nhân tạo.

- Cấu tạo gồm 3 bộ phận chính: bộ phận không gian, bộ phận điều khiển mặt đất và bộ phận sử dụng.

2. Một số ứng dụng của GPS

- Trong đời sống hàng ngày: định vị và dẫn đường.

- Trong phát triển kinh tế - xã hội: ứng dụng GPS vào các hoạt động giải trí, cảnh báo trước các địa điểm có thể xảy ra thiên tai.

II. BẢN ĐỒ SỐ

1. Khái niệm

- Bản đồ số là loại bản đồ được thành lập dưới dạng dữ liệu máy tính trên cơ sở xử lí số liệu nhận được từ các thiết bị quét chuyên dụng, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, viễn thám hoặc số hóa các bản đồ truyền thống. Toàn bộ thông tin về các đối tượng địa lí trong bản đồ số được mã hóa thành dữ liệu số và lưu trữ.

- Bản đồ số linh hoạt hơn so với bản đồ truyền thống.

2. Ứng dụng của bản đồ số trong đời sống

- Tìm đường đi;

- Nhanh chóng tiếp cận được những dịch vụ xung quanh nơi mình đến;

- Chia sẻ kiến thức của mình về các tuyến đường đi, địa điểm ưa thích hoặc hướng dẫn đường đi cho người khác;

- Một số ứng dụng khác: lưu địa chỉ nhà và trường học hay nơi làm việc, chia sẻ vị trí, thu phóng bản đồ, xem bản đồ ngoại tuyến, sử dụng giọng nói để điều hướng,…Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí