Lý thuyết về vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí


Bài 17 Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

BÀI 17. VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ

I. VỎ ĐỊA LÍ

- Vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận như khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau.

- Giới hạn: 30 - 35 km, tính từ giới hạn tầng dưới của tầng ô-dôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa.

II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ

1. Khái niệm

- Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận trong vỏ địa lí.

- Nguyên nhân: do các thành phần của vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực, vì thế chúng luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau, tạo nên một thể thống nhất và hoàn chỉnh.

2. Biểu hiện

- Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

3. Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp con người dự báo được những thay đổi của các thành phần tự nhiên trong lãnh thổ, từ đó đề xuất những giải pháp khai thác, sử dụng thiên nhiên.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.