Lý thuyết câu lệnh điều kiện if - Tin học 10


Lý thuyết câu lệnh điều kiện if

BÀI 19: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF

1. Biểu thức logic

- Biểu thức lôgic là biểu thức chỉ nhận ra giá trị True hoặc False. Giá trị các biểu thức lôgic thuộc kiểu bool.

- Biểu thức lôgic đơn giản nhất là các biểu thức so sánh số hoặc xâu kí tự.

- Các phép toán trên kiểu dữ liệu lôgic là and (và), or (hoặc) và not (phủ định). Bảng các phép toán lôgic như sau: 

2. Lệnh if

- Câu lệnh điều kiện if thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong Python. Khối lệnh rẽ nhánh của if được viết sau dấu cần viết lùi vào và thẳng hàng.

- Câu điều kiện dạng thiếu:

+ Cú pháp

+ Sơ đồ khối

- Câu điều kiện dạng đủ:

+ Cú pháp

+ Sơ đồ khốiBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí