Lý thuyết câu lặp lệnh for - Tin học 10


Lý thuyết câu lặp lệnh for

BÀI 20: CÂU LỆNH LẶP FOR

1. Lệnh for

- for là lệnh lặp với số lần biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi i vùng giá trị của lệnh range ().

- Cú pháp của câu lệnh for:

- Sơ đồ khối:

- Khi thực hiện, ở mỗi vòng lặp biến i sẽ được gán lần lượt các giá trị trong vùng giá trị của lệnh range () và thực hiện <khối lệnh>.

2. Lệnh range

- Lệnh tạo vùng giá trị range () có các dạng sau:

+ range (stop) trả lại vùng giá trị từ 0 đến stop - 1.

+ range (start, stop) trả lại vùng giá trị từ start đến stop - 1.

- Ví dụ:

+ range (n) cho vùng gồm các số 0, 1, ...., n - 1.

+ range(1,n+1) cho vùng gồm các số 1, 2, ...., n.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.