Lý thuyết các phương thức trồng trọt ở Việt Nam - Công Nghệ 7


Các nhóm cây trồng phổ biến ở việt nam Một số phương thức trồng trọt ở việt nam

BÀI 2: CÁC PHƯƠNG THỨC TRỒNG TRỌT Ở VIỆT NAM

1. Các nhóm cây trồng phổ biến ở việt nam

Nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam:

- Nhóm cây lương thực

- Nhóm cây lấy củ

- Nhóm cây ăn quả

- Nhóm cây rau, đỗ các loại

- Nhóm cây công nghiệp

- Nhóm hoa và cây cảnh

2. Một số phương thức trồng trọt ở việt nam

2.1 Độc canh

- Độc canh là phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất

- Nếu thực hiện trong điều kiện tự nhiên qua nhiều năm sẽ giảm độ phì nhiêu của đấy và tăng sự lây lan của sâu, bệnh

2.2 Xen canh

- Xen canh là hình thức canh tác hai hay nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, cùng một lúc hoặc cách một khoảng thời gian không dài

- Xen canh giúp tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng

2.3 Luân canh

- Luân canh là phương thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.

- Luân canh làm tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng cho đất và giảm sâu, bệnh cho cây

2.4 Tăng vụ

- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất trồng trong một năm. 

- Tăng vụ giúp tăng tổng sản lượng thu hoạch.

3. Trồng trọt công nghệ cao

Đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao:

- Ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ, công nghệ sinh học

- Sử dụng các giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao

- Ứng dụng các thiết bị và các quy trình quản lý tự động hoá


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí