Lý thuyết bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Công nghệ 7


Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

BÀI 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

1. Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Mục đích: đảm bảo thuỷ sản sinh trưởng, phát triển tốt, không bệnh tật; tạo thực phẩm sạch, bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản và bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất. 

2. Biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

2.1 Bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản

a. Xử lý nguồn nước

- Lắng (lọc): dùng hệ thống ao lắng, ao phụ để chứa nước, sau khoảng 2- 3 ngày, các tạp chất lắng đọng dưới đáy ao, phần nước sạch phía trên được đưa vào ao chính để nuôi tôm, cá.

- Dùng hoá chất như clorin (nồng độ 0,1 – 0,2 mg/L), clorua vôi (CaOCl2 nồng độ 2%), để diệt khuẩn.

b. Quản lí nguồn nước

- Cấm huỷ hoại các loại sinh vật cảnh đặc trưng, bãi đẻ, nơi sinh sống của động vật đáy

- Quy định nồng độ tối đa của hoá chất, chất độc hại có trong môi trường nuôi thuỷ sản

- Quản lí và xử lí chất thải, xử lí nước thải trong môi trường nuôi thuỷ sản đúng quy định.

2.2 Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

- Sử dụng mặt nước nuôi thuỷ sản một cách hợp lí, hiệu quả, bền vững

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học

- Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

- Thả các loài thuỷ sản quý hiếm vào môi trường nước Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí