Lý thuyết bổ sung các đối tượng đồ họa - Tin học 10


Lý thuyết bổ sung các đối tượng đồ họa -

BÀI 13: BỔ SUNG CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA

1. Các đối tượng hình khối

- Inkscape cung cấp một số đối tượng đã được định nghĩa sẵn trong hộp công cụ. Ta có thể thay đổi thuộc tính của mỗi đối tượng được tạo từ công cụ có sẵn trên hình vẽ

2. Thiết lập màu tô, màu vẽ và tô màu cho đối tượng

- Trong Inkscape có một số tùy chọn khác nhau cho màu tô và màu vẽ của một số đối tượng

- Để tùy chỉnh màu tô và màu vẽ ta sử dụng hộp thoại Fill and Stroke

+ Bước 1: Chọn đối tượng cần chỉnh, chọn lệnh Objects/Fill and Stroke (hoặc nhảy nút phải chuột chọn Fill and Stroke) xuất hiện hộp thoại Fill and Stroke.

+ Bước 2: Chọn Fill đề chọn kiểu tô cho màu tô, chọn Stroke paint để chọn kiểu tô cho màu vẽ, chọn Stroke style để thay đổi thiết lập kiểu nét vẽ và độ dày mỏng của nét

+ Bước 3. Tuỳ chỉnh màu sắc bằng cách chọn kiểu tô và thiết lập màu

3. Các phép ghép đối tượng đồ họa

- Trong Inkscape ta có thể làm các phép ghép với các hình để thu được hình mới

- Các phép ghép được thực hiện bằng cách chọn lệnh trong bảng chọn Path.

+ Phép hợp (Union, nhấn tổ hợp phím Ctrl + +): là tất cả các phần thuộc một trong các hình đơn.

+ Phép hiệu (Difference, nhấn tổ hợp phím Ctrl + −): là phần thuộc hình lớp dưới nhưng không thuộc hình lớp trên.

+ Phép giao (Intersection, nhấn tổ hợp phím Ctrl + *): là phần thuộc cả hai hình được chọn.

+ Phép hiệu đối xứng (Exclusion, nhấn tổ hợp phím Ctrl + ): là phần hình thuộc các hình trừ phần giao nhau.

+ Phép chia (Division, nhấn tổ hợp phím Ctrl + /); Hình lớp dưới được chia thành các phần bởi đường nét của hình lớp trên.

+ Phép cắt (Cut Path, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + /): Cắt hình lớp dưới thành các phần bởi hai điểm giao ở viền với hình lớp trên. Kết quả là các hình mới không có màu.

 

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí