Lý thuyết Bài 4: Giữ chữ tín GDCD 7 Chân trời sáng tạo


Giữ chữ tín là sự tin tưởng, niềm tin giữ người với người.

1. Khái niệm về giữ chữ tín.

- Giữ chữ tín là sự tin tưởng, niềm tin giữ người với người.

- Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình.

2. Biểu hiện.

- Luôn giữ đúng lời hứa, đúng lời hẹn.

- Luôn trung thực, hoàn thành các nhiệm vụ của bản thân

- Luôn thực hiện được những lời đã hứa

- Phân biệt được đâu là thất tín, thất hứa

- Học tập và noi gương những người biết giữ chữ tín.

- Thật thà, trung thực và tôn trọng người khác.

3. Ý nghĩa.

- Người giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và dễ dàng hợp tác với nhau.

- Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng, tín nhiệm.

- Người không biết giữ chữ tín sẽ không được mọi người tin tưởng và khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực, lâu dài.

- Việc giữ chữ tín giúp chúng ta có thêm ý chí, nghị lực và tự hoàn thiện bản thân.

4. Rèn luyện việc giữ chữ tín.

- Chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm

- Luôn trân trọng và thực hiện đúng theo lời bản thân đã hứa với người khác

- Phê phán những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín.


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
  • Bài 4. Giữ chữ tín

    Em hãy quan sát bức tranh dưới đây và cho biết lời dạy của bà đề cập đến đức tính nào của con người?

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí