Giải sách đạo đức lớp 4 Bài 8: Yêu lao động

Lí thuyết bài 8: Yêu lao động


Chúng ta cần yêu lao động vì lao động giúp con người phát triển lành mạnh và toàn diện đồng thời cũng đem lại cuộc sống hạnh phúc, âm no cho chính mình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiến thức cần nhớ

- Chúng ta cần yêu lao động vì lao động giúp con người phát triển lành mạnh và toàn diện đồng thời cũng đem lại cuộc sống hạnh phúc, âm no cho chính mình.

- Chúng ta hãy cùng nhau lao động phù hợp với khả năng của chính mình.

Ghi nhớ

Lao động giúp con người phát triển lành mạnh và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi người đều phải biết yêu lao động và tham gia lao động phù hợp với khả năng của mình.

Lười lao động là đáng chê trách.

                   Bàn tay ta làm nên tất cả

                   Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Hoàng Trung Thông

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí