Giải sách đạo đức lớp 4 Bài 13: Tôn trọng luật giao thông

Bài 5 trang 49 SGK Đạo đức 4


Giải bài 5 trang 49 SGK Đạo đức 4

Đề bài

Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào trong các ý kiến dưới đây? Vì sao?

   a) Chỉ cần thực hiện Luật Giao thông khi có mặt cảnh sát giao thông.

   b) Luật Giao thông chỉ cần thực hiện ở thành phố, nơi đông người và nhiều xe cộ tham gia giao thông.

   c) An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người chứ không phải chỉ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Lời giải chi tiết

a) Không tán thành.

   Vì thực hiện Luật Giao thông là để đảm bảo an toàn cho chính chúng ta cũng như người tham gia giao thông khác chứ không phải để đối phó với cánh sát giao thông.

b) Không tán thành.

   Luật Giao thông cần được thực hiện ở bất cứ nơi nào có sự tham gia giao thông để tạo thói quen cũng như ý thức chấp hành luật giao thông.

c) Tán thành.

   Lực lượng cảnh sát giao thông để hướng dẫn, giám sát an toàn người tham gia giao thông. Do đó an toàn giao thông là trách nhiệm chung của tất cả mọi người không phải riêng mỗi cá nhân nào để đảm bảo sức khỏe, tính mạng khi tham gia giao thông.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí