Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 6: Project. (Đề án). Viết và đặt những chỉ dẫn (mệnh lệnh) vào trong một cái hộp. Chọn và thực hành những chỉ dẫn (mệnh lệnh) đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 3 (Bài học 3)

Câu 1

Bài 4: Read and match(Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1 - c Open your book, please!

2 - e Be quiet, please!

3 - b May I ask a question, Mr Loc?

4 - d May I write my name. Miss Hien?

5 - a Don't talk!

Tạm dịch:

1. Vui lòng mở sách ra!

2. Hãy im lặng nào!

3. Xin phép thầy Lộc cho em hỏi một câu hỏi ạ?

4. Em có thể viết tên của mình phải không cô Hiền?

5. Không nói chuyện! / Hãy im lặng!

Câu 2

Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết)

Lời giải chi tiết:

1. Sit down, please! 

2. Don't talk, please! 

3. A: May I go out?

B: Yes, you can.

4. A: May I stand up?

B: No, you can’t.

Tạm dịch:

1 Xin vui lòng ngồi xuống!

2 Làm ơn không nói chuyện!   

3 Xin phép cô cho em ra ngoài ạ? Vâng, em có thể đi.

4 Em có thể đứng lên không? Không, em không thể.

Câu 3

Bài 6: Project(Đề án).

Viết và đặt những chỉ dẫn (mệnh lệnh) vào trong một cái hộp. Chọn và thực hành những chỉ dẫn (mệnh lệnh) đó.

Loigiaihay.com

1

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

c   come May I come in?

d   down May I sit down?

Tạm dịch:

Tôi có thể vào được không?

Tôi có thể ngồi xuống được không?

2

Bài 2: Listen and write(Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. May I come in?

2. Sit down, please.

Audio script

1. May I come in?

2. Sit down, please.

Tạm dịch:

Tôi có thể vào được không?

Vui lòng ngồi xuống.

3

Bài 3: Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Click tại đây để nghe:

Come in and sit down

Hello, hello, Miss Minh Hien

May I come in and sit down?

Hello, hello. Yes, you can.

Come in, sit down and study

Open your book and read aloud:

A B C D E F G I!

Tạm dịch:

Vào và ngồi xuống

Xin chào cô, xin chào cô, cô Minh Hiền.

Em có thể vào và ngồi xuống được không ạ?

Xin chào em, xin chào em. Vâng, em có thể.

Vào lớp, ngồi xuống và học.

Em hãy mở sách ra và đọc to:       

A B C D E F G I!

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 79 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 6: Stand up! - Đứng lên

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài