Lesson 2 - Unit 6 trang 42,43 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) May I come in, Mr Loc?Xin phép thầy Lộc cho em vào ạ? Yes, you can. Vâng, mời em vào. b) May I go out, Mr Loc? Xin phép thầy Lộc cho em ra ngoài ạ? No, you can't.Không, không được đâu em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 2 (Bài học 2)

Câu 1

Bài 4: Listen and number(Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

a 4          b 1         c 2         d 3

Audio script

1.  Lan: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can.

2. Lan: May I open the book?

Miss Hien: Yes, you can.

3. Thu: May I sit down?

Miss Hien: No, you can't.

4. Hong: May I write now?

Miss Hien: Yes, you can.

Câu 2

Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1 - c   A: May I go out?

         B: Yes, you can.

2 - d  A: May I ask a question?

         B: Yes, you can.

3 - a  A: May I open the book?

         B: No, you can't.

4 - b  A: May I come in?

         B: Yes, you can.

Tạm dịch:

1. Xin phép thầy cho em ra ngoài ạ? Vâng, em có thể đi.

2. Em có thể hỏi một câu được không ạ? Vâng, mời em.

3. Em có thể mở sách ra không ạ? Không, em không thể mở.

4. Xin phép cô cho em vào lớp ạ? Vâng, mời em.

Câu 3

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1.  A: May I come in?

     B: Yes, you can.

2.  A: May I sit down?

    B: Yes, you can.

3. A: May I close my book?

     B: No, you can't.

4. A: May I open my book?

     B: Yes, you can.

Tạm dịch:

1. Xin phép cô cho em vào lớp ạ?

Vâng, mời em.

2. Xin phép thầy cho em ngồi xuống ạ? (Em có thể ngồi xuống được không ạ?)

Vâng, mời em.

3. Em có thể đóng sách lại không ạ?

Không, em không thể đóng.

4. Em có thể mở sách ra không ạ?

Vâng, được.

Loigiaihay.com

1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   May I come in, Mr Loc?

Yes, you can.

b)   May I go out, Mr Loc?

No, you can't.

Tạm dịch:

a) Xin phép thầy Lộc cho em vào ạ? Được, mời em vào.

b) Xin phép thầy Lộc cho em ra ngoài ạ? Không, không được đâu em.

2

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

May I come in/go out?

Yes, you can/ No, you can't.

a)   May I come in?

Yes, you can.

b)   May I go out?

Yes, you can.

c)   May I speak?

No, you can't.

d)   May I write?

No, you can't.

Tạm dịch

Xin phép cô cho em vào/ra ngoài ạ?

Vâng, mời em vào. / Không, không được đâu em.

a)  Xin phép cô cho em vào ạ?

Vâng, mời em vào.

b)  Xin phép cô cho em ra ngoài ạ?

Vâng, mời em đi.

c)  Mình có thể nói chuyện được không?

Không, không được.

d)  Mình có thể viết được không?

Không, không được.

3

Bài 3: Let’s talk(Chúng ta cùng nói).

May I come in/go out, Mr Loc?

Yes, you can. / No, you can't.

Open your book, please!

Close your book, please!

May I come in, Mr Loc?

May I go out, Mr Loc?

Tạm dịch:

Xin phép thầy Lộc cho em vào/ra ngoài ạ?

Vâng, mời em vào. / Không, không được đâu em.

Hãy mở sách ra!

Hãy đóng/gấp sách lại!

Xin phép thầy Lộc cho em vào ạ?

Xin phép thầy Lộc cho em ra ngoài ạ?

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 6: Stand up! - Đứng lên

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài