Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh lớp 3


1. Hello. I'm Mai. Xin chào. Mình là Mai.Hi, Mai. I'm Peter. Xin chào, Moi. Mình là Peter. 2. What's your name? Bạn tên là gì? My name's Linda. Mình tên là Linda. 3. My name's Linda. Nice to meet you. Mình tên là Linda. Rất vui được biết bạn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 3. (Bài học 3)

Câu 1

Bài 4: Read and match(Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1 - b       2 - d      3 - a     4 - c

1. Hello. I'm Mai.

Hi, Mai. I'm Peter.

2. What's your name?

My name's Linda.

3. My name's Linda. Nice to meet you.

My name's Quan. Nice to meet you.

4. How do you spell your name?

P-E-T-E-R.

Tạm dịch:

1. Xin chào. Mình là Mai. 

Xin chào, Mai. Mình là Peter.

2. Bạn tên là gì? Mình tên là Linda.

3. Mình tên là Linda. Rất vui được biết bạn.

 Mình tên là Quân. Rất vui được biết bạn

4. Tên bạn đánh vần thế nào?

P-E-T-E-R.

Câu 2

Bài 5: Read and complete(Đọc và hoàn thành câu).

Lời giải chi tiết:

(1) My   (2) Hi     (3) How    (4) What's   (5) name's

1. Peter: Hello. (1) My name's Peter.

Quan: (2) Hi, Peter. My name's Quan.

Peter: Nice to meet you, Quan. (3) How do you spell your name?

Quan: Q-U-A-N.

2. Linda: (4) What's your name?

Phong: My (5) name's Phong. And your name?

Linda: Linda. L-l-N-D-A.

Câu 3

Bài 6. Project. (Dự án).

Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn trong lớp

Với dự án (project) này, các em có thể sử dụng các mẫu câu đã học, gộp lại thành một đoạn hội thoại giữa em và bạn học. Để bài phỏng vấn được tốt thì các em nên chuẩn bị trước thật kỹ rồi mới thực hiện. Sau đây là bài mẫu:Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn trong lớp.

A: Hello. I'm Trang.

B: Hi, Trang. Nice to meet you, Trang.

A: What's your name?

B: My name's Khang.

A: How do you spell your name?

B: K-H-A-N-G.

A: How are you, Khang?

B: Fine, thank you. And you?

A: Fine, thanks. Goodbye, Khang.

B: Bye, Trang.

Tạm dịch:

Xin chào. Mình là Trang.

Chào, Trang. Rất vui được biết bạn, Trang.

Tên bạn là gì?

Mình tên là Khang.

Tên bạn đánh vần thế nào?

K-H-A-N-G.

Bạn khỏe không, Khang?

Khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Tạm biệt, Khang.

Tạm biệt, Trang.

Loigiaihay.com

1

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

m Mai          My name's Mai.

p  Peter        Hello, Peter.

Tạm dịch:

Tôi tên là Mai.

Xin chào, Peter.

2

Bài 2Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. Peter     2. Mai

Audio script

1. Hello, Peter.

2. My name's Mai.

Tạm dịch:

1. Xin chào, Peter.

2. Tên tôi là Mai.

3

Bài 3: Let’s chant(Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

What’s your name?   

What's your name? My name's Hoa.

Nice to meet you.

What's your name? My name's Linda.

Nice to meet you.

What's your name? My name's Peter.

Nice to meet you.

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Bạn tên là gì? Mình tên là Hoa.

Rất vui được biết bạn.

Bạn tên là gì? Mình tên là Linda.

Rất vui được biết bạn.

Bạn tên là gì? Mình tên là Peter.

Rất vui được biết bạn.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 69 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài