Lesson 1 - Unit 9 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại) a) Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp tại.)

a)  Is this your school bag? - Yes, it is.

(Đây là cặp của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi.)

b)  Is that your pen? - No, it isn't. My pen is here.

(Đó là viết máy của bạn phải không? - Không, không phải. Viết máy của mình ở đây.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a)  Is this your desk? - Yes, it is.

(Đây là bàn của bạn phải không? Vâng, đúng rồi.)

b)  Is this your pencil sharpener? - No, it isn't.

(Đây là gọt bút chì của bạn phải không? Không, không phải.)

c)   Is that your pen? - Yes, it is.

(Đó là viết máy của bạn phải không? Vâng, đúng rồi.)

d)  Is that your pencil case? - No, it isn't.

(Đó là hộp bút chì của bạn phải không? Không, không phải.)

Bài 3

3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

+ Is this your book? - Yes, it is. / No, it isn't.

(Đây là quyển sách của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.)

+ Is this your rubber? - Yes, it is.  / No, it isn't. 

(Đây là cục tẩy của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.)

+ Is this your pencil case? - Yes, it is. / No, it isn't. 

(Đây là hộp bút của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.)

+ Is that your school bag? - Yes, It is. / No, it isn't. 

(Đây là cặp sách của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.)

+ Is that your pencil sharpener? - Yes, it is./ No,it isn't.

(Đây là gọt bút chì của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.)

+ Is that your ruler? - Yes, it is. / No, it isn't.

(Đây là thước kẻ của bạn phải không? - Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.)

Bài 4

4. Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Is this your pencil case?

   Nam: Yes, it is.

2. Mai: Is that your notebook?

   Nam: Yes, it is.

3. Mai: Is this your pen?

    Nam: Yes, it is.

Lời giải chi tiết:

1. b          2. a         3. b

Bài 5

5. Look, read and write

(Nhìn, đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Mary: Is this your pen? (Đây là bút mực của bạn phải không?)

   Peter: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

2. Mary: Is this your pencil case? (Vâng, đúng rồi.)

   Peter: No, it isn’t. (Đây là hộp bút chì của bạn phải không?)

3. Mary: Is that your school bag? (Không, không phải.)

   Peter: Yes, it is. (Đó là cặp của bạn phải không?)

4. Mary: Is that your book(Đó là sách của bạn phải không?)

   Peter: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

Bài 6

6. Let’s write. 

(Chúng ta cùng viết.)

Lời giải chi tiết:

1. This is a school bag.

(Đây là một cặp sách.)

2. Is this your school bag? - Yes, it is.

(Đây có phải là cặp sách của bạn không? - Vâng, đúng vậy.)

3. That is a pencil case. (Đó là mộ thộp bút.)

Is that your pencil case? - No, it isn’t.

(Đó là hộp bút chì của bạn à? - Không, không phải.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 208 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.