Lesson 1 - Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a)That's my school. Đó là trường của tôi.Is it big? Nó thì lớn phải không? Yes, it is. Vâng, đúng vậy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 1 (Bài học 1)

Câu 1

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1. b         2. c       3. a

Audio script

1. Linda: That's the computer room.

Nam: Is it big?

Linda: Yes, it is.

 2. Linda: That's the gym.

Nam: Is it big?

Linda: No, it isn't. It's small.

3. Linda: And that's the classroom.

Nam: Is it big?

Linda: Yes, it is.

Câu 2

Bài 5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

1. That's the classroom.

2. That's the library.

3. That's the computer room.

4. That's the gym.

Tạm dịch:

  1. Đó là lớp học.
  2. Đó là thư viện.
  3. Đó là phòng vi tính.
  4. Đó là phòng tập thể dục.

Câu 3

Bài 6: Let’s sing(Chúng ta cùng hát).

Click tại đây để nghe:

This is the way we go to school

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

This is the way we go to school

So early in the morning.

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

This is the way we go to school

So early in the morning.

Tạm dịch:

Đây là con đường chúng tôi đến trường

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Đến trường, đến trường.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Vào buổi sáng sớm.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Đến trường, đến trường.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Vào buổi sáng sớm.

Loigiaihay.com

1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   That's my school.

Is it big?

Yes, it is.

b)   That's my classroom.

Is it big?

No, it isn't. It's small.

Tạm dịch:

a) Đó là trường của tôi.

Nó lớn phải không?

Vâng, đúng vậy.

b) Đó là lớp học của tôi.

Nó lớn phải không?

Không, không lớn. Nó nhỏ.

2

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

a)   That's the gym.

b)   That's the library.

c)   That's the computer room.

d)   That's the playground.

Tạm dịch:

a) Đó là phòng tập thể dục.

b) Đó là thư viện.

c) Đó là phòng vi tính.

d) Đó là sân chơi.

3

Bài 3: Let’s talk(Chúng ta cùng nói).

That's the library.

That's the classroom.

That's the computer room.

That's the gym.

Tạm dịch:

Đó là thư viện.

Đó là lớp học.

Đó là phòng vi tính.

Đó là phòng tập thể dục.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài