Tiếng Việt 3

Tuần 21. Sáng tạo

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Giải câu 1, 2 bài Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.

Lời giải chi tiết

1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.

Đoạn 1 : Cậu bé ham học / Tuổi nhỏ của Trần Quốc Khái.

Đoạn 2 : Vua Trung Quốc thử tài / Thử tài sứ thần Việt.

Đoạn 3 : Mấy ngày sống trên lầu cao / Tài trí của Trần Quốc Khái.

Đoạn 4 : Hạ cánh an toàn / Vượt qua thử thách. 

Đoạn 5 : Truyền bá nghề thêu và nghề làm lọng / Truyền nghề.

2. Kể lại một đoạn của câu chuyện :

-  Kể lại đoạn 2 :

    Khi Trần Quốc Khái được cử làm sứ giả sang Trung Quốc, vua Trung Quốc nghe tin ông là người có tài, muốn thử thách ông nên đã mời ông lên một cái lầu cao rồi rút thang ra. Trên lầu không có thức ăn, chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ "Phật trong lòng" và một vò nước.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay