Hoạt động 3 trang 165 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Hãy tìm hiểu  thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất cấu tạo vật.

Các em hãy trả lời và nêu nhận xét:

- Trong thí nghiệm, cần phải giữ không đổi những yếu tố nào, thay đổi yếu tố nào ?

- Hãy đề ra cách làm thí ngiệm để thực hiện được yêu cầu kiểm tra nêu trên.

- Bảng 3 sau đây là kết quả trong một lần thực hiện thí nghiệm với hai cốc, một  cốc chứa 100 g nước còn cốc kia chưa 100 g rượu và đề được đun nóng  bằng đèn cồn lên thêm 20oC (hình H23.4)

Bảng 3

 

Chất

Khối lượng

Độ tăng nhiệt độ

Thời gian đun

Cốc 1

Nước

\({m_1} =\)\( 100g\)

\(\Delta {t_1} = \)\({20^o}C\)

\({t_1} =\)\( 5\)\(\min \)

Cốc 2

Rượu

\({m_2} = \)\(100g\)

\(\Delta {t_2} = \)\({20^o}C\)

\({t_2} =\)\( 3\) \(\min \)

Do \({t_2}.....{t_1}\) nên nhiệt lượng cung cấp trong hai trường hợp \({Q_2}.....{Q_1}\)

Vậy, với cùng khối lượng và  độ tăng nhiệt độ, nhiệt lượng cần truyền cho vật phụ thuộc vào …….

                                         

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng cần thu vào để nóng lên với chất cấu tạo vật. Ta cần phải giữ không đổi khối lượng các vật, độ tăng nhiệt độ. Thay đổi yếu tố cấu tạo nên vật và thời gian đun vật.

Do \({t_2} > {t_1}\) nên nhiệt lượng cung cấp trong hai trường hợp \({Q_2} > {Q_1}\)

Vậy, với cùng khối lượng và  độ tăng nhiệt độ, nhiệt lượng cần truyền cho vật phụ thuộc vào chất cấu tạo nên vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.