Hoạt động 1 trang 163 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Hãy tìm hiểu thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.

Người ta dùng đèn cồn lần lượt đun hai khối lượng nước khác nhau (100g và 200g) chứa trong hai cốc thủy tinh giống nhau để trong mỗi cốc đều nóng lên thêm 20oC (hình H23.2).

Trong một lần thí nghiệm, kết quả được ghi nhận lại ở bảng 1 sau.

Bảng 1.

 

Chất

Khối lượng

Độ tăng nhiệt độ

Thời gian đun

Cốc 1

Nước

\({m_1} = \)\(100g\)

\(\Delta {t_1} =\)\( {20^o}C\)

\({t_1} = \)\(5\) \(\min \)

Cốc 2

Nước

\({m_2} =\)\( 200g\)

\(\Delta {t_2} = \)\({20^o}C\)

\({t_2} =\)\( 10\) \(\min \)

Cho biết nhiệt lượng do ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun nươc. Hãy trả lời câu hỏi và nêu nhận xét.

- Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc nước được giữ giống nhau, yếu tố nào thay đổi ?

- Ta có so sánh: \({m_2} = .....{m_1}\)

Do \({t_2} = .....{t_1}\) nên nhiệt lượng cung cấp trong hai trường hợp:\({Q_2} = .....{Q_1}\)

Vậy, với cùng một chất cấu tạo vật và cùng độ tăng nhiệt độ, khối lượng vật càng..…thì nhiệt lượng vật thu vào càng…..

                                          

 

Lời giải chi tiết

Các yếu tố được giữ giống nhau là: Chất cấu tạo nên vật, độ tăng nhiệt độ.

Các yếu tố thay đổi là khối lượng và thời gian đun.

Ta có so sánh: \({m_2} = 2{m_1}\)

Do \({t_2} = 2{t_1}\) nên nhiệt lượng cung cấp trong hai trường hợp:\({Q_2} = 2{Q_1}\)

Vậy, với cùng một chất cấu tạo vật và cùng độ tăng nhiệt độ, khối lượng vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng nhiều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.