Bài 10 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Một khối kim loại có khôi lượng \({m_0}\), nhiệt độ \({t_0} = {75^o}C\) được thả vào một khối nước có khối lượng m, nhiệt độ t = 20oC thì nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là \({t_1} = {30^o}C\). Hỏi nếu thả khối kim loại đó vào khối nước có khối lượng 2m, nhiệt độ \(t = {20^o}C\) thì nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Ta có

Lần 1:

\( {Q_\text{tỏa}} = {m_o}.{c_{KL}}.\left( {75 - 30} \right) =\)\( m.{c_\text{nước}}.\left( {30 - 20} \right) \)

\(\Rightarrow {{{m_o}.{c_{KL}}} \over {m.{c_\text{nước}}}} = {{10} \over {45}}  \)

Lần 2:

\({Q_\text{tỏa}} = {m_o}.{c_{KL}}.\left( {75 - t} \right) = \)\(2.m.{c_\text{nước}}.\left( {t - 20} \right)\)

 Với \( {{{m_o}.{c_{KL}}} \over {m.{c_\text{nước}}}} = {{10} \over {45}} \)

\(  \Rightarrow t = 25,{5^o}C  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.