Hoạt động 2 trang 164 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Hãy tìm hiểu  thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ của vật.

Các em hãy trả lời và nêu nhận xét:

- Trong thí nghiệm, cần phải giữ không đổi những yếu tố nào, thay đổi yếu tố nào ?

- Hãy đề ra cách làm thí ngiệm để thực hiện được yêu cầu kiểm tra nêu trên.

- Bảng 2 sau đây là kết quả trong một lần thực hiện thí nghiệm với hai cốc nước, mỗi cốc cùng chứa 100 g nước và được đun nóng lần lượt bằng đèn cồn trong 5 min, 10 min (hình H23.3).

Bảng 2.

 

Chất

Khối lượng

Độ tăng nhiệt độ

Thời gian đun

Cốc 1

Nước

\({m_1} = \)\(100g\)

\(\Delta {t_1} =\)\( {20^o}C\)

\({t_1} = \)\(5\) \(\min \)

Cốc 2

Nước

\({m_2} =\)\( 100g\)

\(\Delta {t_2} = \)\({40^o}C\)

\({t_2} = \)\(10\) \(\min \)

Ta có so sánh: \(\Delta {t_2} = \Delta {t_1}\)

 Do \({t_2} = .....{t_1}\) nên nhiệt lượng cung cấp trong hai trường hợp \({Q_2} = .....{Q_1}\)

Vậy, với cùng khối lượng và chất cấu tạo vật, độ tăng nhiệt độ của vật càng….. thì nhiệt lượng vật thu vào càng…..

                                           

Lời giải chi tiết

Ta có so sánh: \(\Delta {t_2} = 2\Delta {t_1}\)

 Do \({t_2} = 2{t_1}\) nên nhiệt lượng cung cấp trong hai trường hợp \({Q_2} = 2{Q_1}\)

Vậy, với cùng khối lượng và chất cấu tạo vật, độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.