Âm nhạc lớp 6: Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Bài ca hòa bình

Góc âm nhạc (trang 19) SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo


Đọc và chép lại giai điệu dưới đây. Em hãy sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao để nghe hoặc chia sẻ với bạn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và chép lại giai điệu dưới đây: 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc và chép nhạc.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Em hãy sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao để nghe hoặc chia sẻ với bạn.


Phương pháp giải:

Em sưu tầm bài hát của nhạc sĩ Văn Cao.

Lời giải chi tiết:

Một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao như: Tiến về Hà Nội, Tiến quân ca, Làng tôi, Mùa xuân đầu tiên… 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: