Âm nhạc lớp 6: Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Bài ca hòa bình

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo


Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 2. Đọc gam Đô trưởng và quãng 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 2.


Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 2 viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, trắng, móc đơn và dấu lặng.


Câu 2

Đọc gam Đô trưởng và quãng 2 (theo trang 9)


Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Gam Đô trưởng:

Quãng 2:

Câu 3

Đọc quãng 3 dựa theo gam Đô trưởng (đi lên và đi xuống)

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Đọc quãng 3 dựa theo gam Đô trưởng:

Câu 4

Đọc các âm ổn định của gam Đô trưởng.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Học sinh đọc các âm ổn định của gam Đô trưởng.

Câu 5

Luyện tập âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Đọc Bài đọc nhạc số 2 với tốc độ vừa phải.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 2:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: