Âm nhạc lớp 6: Chân trời sáng tạo Chủ đề 7: Giai điệu năm châu

Đọc nhạc - hát: Bài đọc nhạc số 7 - Kỉ nệm xưa SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo


Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa. Đọc thang âm dưới đây. Luyện tập âm hình tiết tấu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa (trang 49).


Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa được viết ở nhịp 4/4, giai điệu vừa phải, tha thiết, gồm các nốt đen, nốt móc đơn, nốt trắng, và dấu chấm dôi, dấu lặng.


Câu 2

Đọc thang âm dưới đây.


Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Học sinh đọc thang âm: 

Câu 3

Luyện tập âm hình tiết tấu.Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Luyện âm hình tiết tấu:

Câu 4

Đọc giai điệu Bài đọc nhạc số 7 - Kỉ niệm xưa

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 7

Câu 5

- Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em.

- Hát bài Kỉ niệm xưa với tốc độ vừa phải, thể hiện tính chất tha thiết, nhịp nhàng.


Phương pháp giải:

Học sinh hát và nêu cảm nhận.

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Kỉ niệm xưa


Cảm nhận: Em cảm nhận bài hát có giai điệu tha thiết, nhẹ nhàng cùng với ca từ tạo nên sự lưu luyến, hoài niệm về những kỉ niệm đẹp.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: